You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Ramiona ssące ERGO-L/Z/Ex

Ramiona ssące ERGO-L/Z…Ex przeznaczone są do odsysania pyłów i gazów powstałych w wyniku prowadzenia procesów technologicznych, przy których istnieje zagrożenie wystąpienia atmosfery wybuchowej będącej wynikiem mieszaniny substancji palnych w postaci pyłów lub gazów z powietrzem. Ramiona ssące ERGO-L/Z-…Ex zostały sklasyi kowane jako urządzenia grupy II, kategorii 2, zagrożenia gazowego G i pyłowego D. Urządzenia zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia, dlatego mogą być stosowane w strefach 1(G) lub 21(D). Douszczalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +70°C

 

Parametry

 

Budowa

Ramię ssące ERGO-L/Z/Ex jest zbudowane z następujących podzespołów:

  • głowicy pełnoobrotowej wykonanej ze stali nierdzewnej,
  • ssawki okrągłej wykonanej ze stali nierdzewnej,
  • dwóch segmentów rurowych z przegubami-wszystie elementy wykonane ze stali nierdzewnej,
  • przekładki cierne wykonane z tekstolitu,
  • sprężyn gazowych wykonanych ze stali nierdzewnej,
  • przepustnicy umieszczonej w segmencie rurowym tuż nad ssawką-wykonanie ze stali nierdzewnej,
  • przewodów elastycznych (łączących segmenty rurowe) wykonanych z poliuretanu elektrycznie przewodzącego i spirali z drutu stalowego.

Galeria

 

 

Kontakt

Eurospaw Krzysztof Kaźmierowski

ul. Chopina 15a

63-300 Pleszew

e-mail: eurospaw1@o2.pl

Tel.kom. +48 513 120 360
Tel/fax  62 508 01 11